ยางพาราวันนี้!

Live-rubber.com: บริการสาระและความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home สาระยางพาราน่ารู้ สถิติเกี่ยวกับยางพารา ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ รายเดือนและรายปี
สาระยางพาราน่ารู้

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ รายเดือนและรายปี

อีเมล พิมพ์ PDF
(82 votes, average: 3.72 out of 5)

สรุปรายปี(44-58)

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทยรายเดือน/ปี (Thailand rubber price) ตั้งแต่..
ปี 2544-ปัจจุบัน"

ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
2544 21.45 20.76 22.52 23.28 25.11
2545 27.59 26.31 29.02 30.11 32.49
2546 38.92 37.93 40.19 41.73 44.27
2547 45.47 43.69 46.65 48.09 51.70
2548 53.61 52.51 55.23 57.07 60.21
2549 69.96 67.88 71.35 74.21 79.86
2550 70.25 68.01 72.14 74.41 78.47
2551 77.85 75.34 79.90 82.61 87.10
2552 57.76 55.96 59.46 61.97 66.29
2553 104.49 101.89 106.29 110.64 115.46
2554 129.96 122.36 132.42 137.31 148.28
2555 91.07 89.98 93.82 96.97 106.27
2556 75.55 73.78 77.44 80.25 85.88
2557 55.53 55.25 57.86 60.80 63.90
2558 50.09 48.89 54.33 57.17 58.85

หมายเหตุ: ราคาเฉลี่ยปี 58 เป็นข้อมูลสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558

2558

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2558

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 58 46.94 41.55 57.93 62.39 55.75
ก.พ. 58 49.64 44.42 58.55 63.15 59.96
มี.ค. 58 48.28 48.52 51.11 53.33 58.59
เม.ย. 58 47.42 47.58 49.00 51.44 56.05
พ.ค. 58 53.79 55.68 55.98 58.56 62.12
มิ.ย. 58 55.30 56.69 56.87 58.78 62.38
ก.ค. 58 49.24 47.76 50.84 52.53 57.08
เฉลี่ย 50.09 48.89 54.33 57.17 58.85

2557

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2557

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 57 69.04 60.67 67.99 69.77 77.36
ก.พ. 57 60.69 58.05 62.70 64.41 70.43
มี.ค. 57 64.81 66.14 67.01 69.42 73.89
เม.ย. 57 61.90 62.83 64.28 67.37 71.02
พ.ค. 57 59.19 61.64 61.36 66.16 67.58
มิ.ย. 57 60.94 62.38 62.77 65.62 67.90
ก.ค. 57 58.60
60.29
60.44
62.92
65.68
ส.ค. 57 52.01 52.86 53.68 56.27 59.85
ก.ย. 57 46.67 46.20 48.42 51.04 53.58
ต.ค. 57 46.05 46.05 48.25 51.17 52.79
พ.ย. 57 46.66 47.60 48.52 51.40 54.00
ธ.ค. 57 44.30 40.52 50.22 55.48 53.60
เฉลี่ย 55.53 55.25 57.86 60.80
63.90

2556

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2556

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 56 85.37 82.18 87.45 89.76 99.83
ก.พ. 56 82.80 79.71 84.39 86.42 95.98
มี.ค. 56 76.70 78.43 78.73 83.13 87.61
เม.ย. 56 72.03 73.06 74.51 78.77 82.79
พ.ค. 56 80.52 79.79 82.88 87.12 90.00
มิ.ย. 56 77.16 70.00 79.21 82.25 86.98
ก.ค. 56 71.05 67.00 72.39 74.73 80.64
ส.ค. 56 70.53 66.76 72.31 74.59 81.19
ก.ย. 56 75.92 75.00 77.74 79.52 84.17
ต.ค. 56 72.16 72.16 74.06 75.35 79.48
พ.ย. 56 70.38 69.55 72.14 74.42 78.82
ธ.ค. 56 71.95 71.72 73.51 76.91 83.10
เฉลี่ย 75.55 73.78 77.44 80.25 85.88

 

2555

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2555

 

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 55 97.81 92.10 100.52 105.33 115.09
ก.พ. 55 108.90 107.36 110.96 114.87 125.38
มี.ค. 55 108.20 109.00 109.80 113.06 124.25
เม.ย. 55 105.54 104.62 107.54 111.63 119.80
พ.ค. 55 101.48 99.15 104.82 108.69 117.29
มิ.ย. 55 88.44 86.83 91.54 95.50 107.36
ก.ค. 55 86.43 86.36 89.28 92.15 99.54
ส.ค. 55 76.17 77.55 81.12 82.07 88.38
ก.ย. 55 79.90 79.50 83.06 85.46 93.64
ต.ค. 55 84.15 82.80 86.73 89.46 98.72
พ.ย. 55 76.84 74.91 78.93 81.00 91.99
ธ.ค. 55 80.29 77.94 82.57 85.20 95.44
เฉลี่ย 91.07 89.98 93.82 96.97 106.27

 

2554

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2554

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 54 152.59 134.40 154.60 160.86 168.66
ก.พ.54 172.62 152.26 174.44 180.18 190.31
มี.ค.54 140.12 129.72 144.75 152.75 167.59
เม.ย.54 155.79 147.12 158.21 164.71 176.63
พ.ค.54 140.39 135.18 143.46 149.36 156.76
มิ.ย.54 135.89 131.45 137.52 141.68 153.44
ก.ค.54 127.90 124.97 129.73 133.58 144.43
ส.ค.54 125.74 120.41 127.75 131.37 141.03
ก.ย.54 123.96 116.07 126.08 130.33 139.74
ต.ค.54 109.16 105.92 111.99 115.41 127.17
พ.ย.54 87.88 84.71 90.87 93.69 107.33
ธ.ค.54 87.43 86.10 89.70 93.77
106.32
เฉลี่ย 129.96 122.36 132.42 137.31 148.28

2553

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2553

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 53 91.29 87.92 92.97 96.31 102.45
ก.พ. 53 94.15 93.80 95.97 99.59 103.37
มี.ค. 53 99.44 100.50 101.41 105.78 108.38
เม.ย. 53 110.01 107.53 112.26 117.93 124.45
พ.ค. 53 103.77 96.88 105.64 112.26 117.64
มิ.ย. 53 107.91 100.70 109.76 114.36 117.91
ก.ค. 53 98.04 97.71 100.03 102.80 107.99
ส.ค. 53 97.62 96.45 99.07 103.37 105.35
ต.ค. 53 104.81 101.47 106.49 110.07 116.84
พ.ย. 53 116.58 115.66 118.35 123.05 130.22
ธ.ค. 53 129.42 125.97 130.96 135.89 142.50
เฉลี่ย 104.49 101.89 106.29 110.64 115.46

2552

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2552

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 52 44.25 40.53 45.96 48.08 52.82
ก.พ. 52 44.93 47.21 46.37 48.63 52.81
มี.ค. 52 44.49 52.69 46.46 48.80 52.25
เม.ย.52 49.56 52.70 51.64 53.42 57.23
พ.ค.52 52.74 52.18 54.46 56.86 60.43
มิ.ย.52 50.55 48.08 52.13 54.35 58.57
ก.ค.52 52.27 49.94 54.07 56.68 60.08
ส.ค.52 61.88 58.79 63.44 65.93 69.86
ก.ย.52 65.29 58.75 66.82 69.46 73.77
ต.ค.52 69.66 63.12 71.31 74.07 78.57
พ.ย.52 75.15 69.47 76.80 79.96 84.93
ธ.ค.52 81.98 77.53 83.65 87.03 93.75
เฉลี่ย 57.76 55.96 59.46 61.97 66.29

2551

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2551

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 51 78.35 77.05 80.15 82.99 87.18
ก.พ. 51 81.93 82.14 83.61 86.16 90.47
มี.ค. 51 79.84 77.98 81.83 84.09 88.54
เม.ย. 51 81.88 77.50 83.83 86.62 89.35
พ.ค. 51 90.31 86.81 92.30 95.30 97.65
มิ.ย. 51 98.45 97.16 100.56 103.34 107.36
ก.ค. 51 99.43 98.23 100.98 103.94 107.76
ส.ค. 51 90.37 84.47 92.40 95.23 100.24
ก.ย. 51 90.09 84.98 91.93 94.46 99.96
ต.ค. 51 58.13 52.90 61.20 64.29 70.27
พ.ย. 51 50.97 52.24 53.29 56.04 61.59
ธ.ค. 51 34.51 32.56 36.75 38.83 44.79
เฉลี่ย 77.85 75.34 79.90 82.61 87.10

2550

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2550

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 50 65.43 64.59 67.50 69.89 74.84
ก.พ. 50 73.10 72.45 74.84 77.01 81.57
มี.ค. 50 70.19 74.23 72.24 74.75 78.85
เม.ย. 50 73.35 73.24 75.33 77.42 81.42
พ.ค. 50 74.67 73.05 76.87 79.31 81.85
มิ.ย. 50 70.56 64.65 72.43 74.41 78.32
ก.ค. 50 61.87 58.22 63.67 65.94 70.30
ส.ค. 50 64.90 62.62 66.60 68.56 72.34
ก.ย. 50 66.46 65.18 67.92 70.18 74.10
ต.ค. 50 71.72 67.43 73.27 75.68 78.89
พ.ย. 50 76.22 72.05 78.46 80.68 85.16
ธ.ค. 50 74.58 68.39 76.54 79.10 84.00
เฉลี่ย 70.25 68.01 72.14 74.41 78.47

2549

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2549

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 49 67.06 65.28 68.90 71.13 74.09
ก.พ. 49 71.59 71.21 73.47 76.07 82.05
มี.ค. 49 73.68 76.48 75.20 77.80 81.16
เม.ย. 49 75.43 76.65 67.98 75.38 82.27
พ.ค. 49 85.85 82.36 88.89 92.30 93.47
มิ.ย. 49 95.36 90.50 97.58 99.19 104.25
ก.ค. 49 82.28 77.42 84.92 87.20 95.77
ส.ค. 49 70.82 67.35 73.17 75.61 83.45
ก.ย. 49 56.58 50.10 59.50 61.95 68.80
ต.ค. 49 58.90 57.93 60.54 62.77 69.56
พ.ย. 49 49.30 48.47 51.02 53.90 60.63
ธ.ค. 49 52.73 50.85 54.99 57.20 62.81
เฉลี่ย 69.96 67.88 71.35 74.21 79.86

2548

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2548

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 48 39.20 36.40 40.32 41.76 45.92
ก.พ. 48 42.68 43.08 43.90 45.46 48.67
มี.ค. 48 44.90 47.69 46.25 47.91 50.71
เม.ย. 48 46.14 47.96 47.64 49.28 52.06
พ.ค. 48 48.59 48.02 50.24 52.13 53.78
มิ.ย. 48 54.37 52.79 56.13 58.17 60.03
ก.ค. 48 62.89 57.38 64.85 66.74 69.85
ส.ค. 48 58.71 57.31 60.66 62.91 66.72
ก.ย. 48 62.61 59.48 64.23 66.09 69.59
ต.ค. 48 63.05 62.32 64.46 66.22 69.87
พ.ย. 48 58.14 57.43 59.97 61.84 66.30
ธ.ค. 48 62.00 60.33 64.07 66.36 69.01
เฉลี่ย 53.61 52.51 55.23 57.07 60.21

2547

ราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย รายเดือน/ปี (Thailand rubber price)
ปี 2547

เดือน/ปีราคาท้องถิ่น(สงขลา)ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3
FOB.
(กรุงเทพฯ)
ม.ค. 47 41.95 39.27 42.94 44.00 48.79
ก.พ. 47 42.78 43.20 44.06 45.69 49.68
มี.ค. 47 46.00 45.66 47.25 48.76 52.64
เม.ย. 47 47.56 46.37 49.09 50.57 53.36
พ.ค. 47 49.15 47.77 50.53 52.46 55.02
มิ.ย. 47 50.68 49.32 52.10 53.43 55.90
ก.ค. 47 46.35 45.00 47.40 48.42 52.60
ส.ค. 47 45.28 42.47 46.28 47.63 51.66
ก.ย. 47 45.34 43.15 46.37 47.74 51.41
ต.ค. 47 46.25 44.00 47.32 48.81 52.27
พ.ย. 47 43.97 42.24 44.89 46.61 50.30
ธ.ค. 47 40.30 35.88 41.55 42.94 46.83
เฉลี่ย 45.47 43.69 46.65 48.09 51.70

ข้อมูลจาก ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำหรับราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบ หมายถึง ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3
แผ่นรมควัน หมายถึง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ชนิดไม่ห่อ หรือไม่อัดก้อน)
FOB.(กรุงเทพฯ) หมายถึง ราคายางแผ่นรมควันช้้น 3 (ยางลูกขุน) ส่งออก ณ ท่าเรือ(เอฟ โอ บี)กรุงเทพฯ ล่วงหน้า 1 เดือน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 07:14 น.  


4 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนา