ยางพาราวันนี้!

Live-rubber.com: บริการสาระและความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home สาระยางพาราน่ารู้ ปุ๋ยสำหรับยางพารา ปุ๋ยปลอม? และวิธีเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อส่งตรวจสอบ
สาระยางพาราน่ารู้

ปุ๋ยปลอม? และวิธีเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อส่งตรวจสอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

ปุ๋ยปลอมปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยเคมีปลอม คือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารพืชไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณที่ระบุไว้บนกระสอบ เช่น ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ถ้าวิเคราะห์แล้วมีธาตุไนโตรเจนไม่ถึง 18 % (18 = 90 % ของ 20) หรือมีธาตุฟอสฟอรัสไม่ถึง 7.2 % (7.2 = 90 % ของ 8) หรือธาตุโพแทสเซียมไม่ถึง 18 % (18 = 90 % ของ 20)  อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่าปุ๋ยเคมีสูตรนี้เป็น ปุ๋ยปลอม แต่ถ้าปุ๋ยกระสอบใด มีปริมาณเนื้อธาตุมากกว่า 90 % แต่ไม่ครบตามปริมาณที่ระบุไว้บนกระสอบ แสดงว่าปุ๋ยเคมีกระสอบนั้นเป็นปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากชาวสวนยางพาราไม่มั่นใจว่าจะเป็นปุ๋ยเต็มสูตรจริง, ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยผิดมาตรฐาน หรือไม่ ก็สามารถนำตัวอย่างปุ๋ยเคมี จำนวน 1 กิโลกรัม เพื่อส่งตรวจสอบได้ โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

  1. เทปุ๋ยเคมีทั้งกระสอบลงบนผ้าพลาสติกที่แห้งสะอาด คลุกเคล้าให้ปุ๋ยเคมีเข้ากันเป็นอย่างดี
  2. ใช้แผ่นไม้แบ่งปุ๋ยเคมีออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยประมาณด้วยสายตา
  3. นำปุ๋ยเคมี 2 ส่วนที่อยู่ตรงกันข้าม(ทะแยง)มาคลุกเคล้ากันใหม่
  4. ใช้แผ่นไม้แบ่งปุ๋ยเคมีออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยประมาณด้วยสายตาอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมีจากส่วนใดส่วนหนึ่งให้ได้น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติกที่แห้งและสะอาด
  5. เขียนรายละเอียดของตัวอย่างปุ๋ยเคมี ได้แก่ สูตร, ตรา, เลขทะเบียน, ผู้ผลิตหรือผู้นำส่ง, สถานที่ผลิต ใส่ถุงพลาสติกเล็กๆ แล้วใส่ลงในถุงตัวอย่างปุ๋ยเคมีพร้อมรัดปากถุงให้แน่น
  6. ส่งตัวอย่างปุ๋ยเคมีด้วยตัวเองไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อการตรวจสอบต่อไป


 


4 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนา