ยางพาราวันนี้!

Live-rubber.com: บริการสาระและความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home สาระยางพาราน่ารู้ มีดกรีดยางและการลับมีดกรีดยาง การลับมีดกรีดยางสำคัญต่อวิธีกรีดยาง
สาระยางพาราน่ารู้

การลับมีดกรีดยางสำคัญต่อวิธีกรีดยาง

อีเมล พิมพ์ PDF

การกรีดยางที่ถูกต้องคือหน้ายางต้องเรียบเพื่อให้หน้ายางแห้งเร็วหลังฝนตกผลประการหนึ่งของการกรีดยางที่ดีและถูกต้อง ก็คือหน้ากรีดหรือหน้ายางที่เรากรีดเมื่อระยะเวลาผ่านไปเป็นเดือน เป็นปี หน้ายางของเราจะเรียบ ไม่เป็นร่องหรือมองแล้วไม่เป็นเส้น ๆ การที่หน้ายางเรียบก็จะส่งผลดีต่อหน้ายางคือ ไม่มีน้ำขังบนหน้ายาง หน้ายางก็แห้งเร็วขึ้น ซึ่งจะลดโอกาสที่เชื้อราจะเข้าทำลายหน้ายางหรือหน้ากรีด ดังที่เรารู้จักกันในชื่อโรคเปลือกเน่า และโรคเส้นดำ นั่นเอง

การจะกรีดยางให้หน้ายางเรียบได้นั้น ก็จะขึ้นอยู่กับมีดหรือวิธีการลับมีด เป็นปัจจัยหนึ่ง ลักษณะของมีดกรีดยางที่ดี ควรจะเรียบตลอดทั้งตัวมีดด้านนอกและด้านใน, แก้มมีดทั้งด้านนอกและด้านใน คำว่าเรียบ เราอาจทดสอบได้โดยลูบมีดพร้อม ๆ ก้นด้วยนิ้ว 2 นิ้ว คือนิ้วชี้ และหัวแม่โป้ง โดยการจับเบา ๆ ที่ตัวมีดบริเวณกลาง ๆ แล้วลูบเบา ๆ มาทางคมมีด จะเรียบตลอดมาจนถึงคมมีด ในขณะที่มีดบางเล่มเมื่อลูบเข้ามาใก้ล ๆ คมมีด เราจะรู้สึกคล้าย ๆ ลงสะพานลอย (คือมีการสุ่มคมมีดนั่นเอง) มีดที่ดี ควรเป็นตามลักษณะแรก

ประการต่อมาและสำคัญมาก  ๆ ก็คือ ลักษณะของสันคลองมีดที่ต้องโค้งมนและตรงไปจดสุดปลายเดือยมีด ปลายเดือยมีดไม่งอแม้แต่เล็กน้อย ไม่งองุ้มเหมือนปากนกแก้ว ซึ่งหากเราไม่สุ่มหินเวลาลับมีด เราก็จะได้สันคลองมีดที่ตรงไม่งุ้มงอโดยอัตโนมัติ

 


4 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนา