ยางพาราวันนี้!

Live-rubber.com: บริการสาระและความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
สาระยางพาราน่ารู้

ลักษณะยางแผ่นดิบคุณภาพดี

อีเมล พิมพ์ PDF

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี หมายถึง ยางแผ่นดิบคุณภาพ 1, ยางแผ่นดิบคุณภาพ 2 และ ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 เท่านั้น ในการคัดคุณภาพยางแผ่นดิบจะใช้สายตา, ประสบการณ์ เพื่อให้สามารถใช้วิจารณญาณในการคัดคุณภาพได้ถูกต้องมากที่สุด ในการนำยางมาขายเกษตรกรชาวสวนยางพารามักมัดยางแผ่นดิบมาเป็นห่อ ๆ ละ ประมาณ 10 แผ่น ดังนั้น หากผู้คัดคุณภาพตรวจพบยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพไม่ดีหรือคุณภาพต่ำอยู่ในมัดนั้น ก็จะคัดคุณภาพยางมัดนั้นเป็นยางคุณภาพต่ำทันที จึงไม่ควรใส่ยางคุณภาพต่ำมาในห่อยางแผ่นดิบคุณภาพดี ควรแยกไว้ต่างหาก

ลักษณะยางแผ่นดิบคุณภาพดี

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 1 มีลักษณะเรียงตามความสำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. แผ่นยางมีความสะอาดและปราศจากฟองอากาศตลอดแผ่น
 2. มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 1.5%
 3. แผ่นยางมีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัดตลอดแผ่น
 4. แผ่นยางบาง มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
 5. เนื้อยางแห้งใส มีสีสวยสม่ำเสมอตลอดแผ่น ลักษณะสีเหลืองทองหรือเหลืองอ่อนไม่มีสีคล้ำหรือรอยด่างดำ
 6. แผ่นยางมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 0.8-1.2 กก.
 7. แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร

 

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 2 มีลักษณะเรียงตามความสำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. แผ่นยางมีความสะอาดตลอดแผ่น หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย
 2. มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 2%
 3. แผ่นยางมีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัด
 4. แผ่นยางบาง มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 5. เนื้อยางแห้งมีสีสม่ำเสมอตลอดแผ่นลักษณะสีค่อนข้างคล้ำหรืออาจมีรอยด่างดำได้บ้างเล็กน้อย
 6. แผ่นยางมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 1-1.2 กก.
 7. แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร

 

แผ่นยางดิบคุณภาพ 3 มีลักษณะเรียงตามความสำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. แผ่นยางมีความสะอาดหรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย
 2. มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 3%
 3. แผ่นยางมีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัด
 4. แผ่นยางค่อนข้างหนา มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 5. เนื้อยางแห้งมีสีคล้ำค่อนข้างทึบ ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร
 6. มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1.5 กก.
 7. แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร

 

แผ่นยางดิบคุณภาพ 4 มีลักษณะเรียงตามความสำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. แผ่นยางมีความสะอาดหรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้าง
 2. มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 4.5%
 3. แผ่นยางมีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัด
 4. แผ่นยางหนา มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 5. เนื้อยางแห้งมีสีคล้ำทึบ ไม่โปร่งใส
 6. แผ่นยางมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1.5 กก.
 7. แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร   


 


4 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนา