ยางพาราวันนี้!

Live-rubber.com: บริการสาระและความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าว-ความเคลื่อนไหวจากสวนยาง ความเคลื่อนไหวจากสวนยาง ฤดูกาลที่จะปลูกยางพารา ต้นฝน หรือปลายฝนดี?
ข่าว,ความเคลื่อนไหวจากสวนยางพารา

ฤดูกาลที่จะปลูกยางพารา ต้นฝน หรือปลายฝนดี?

อีเมล พิมพ์ PDF

ถุงชำเสียบบนปลายไม้ชะมบรอการตรวจสอบการปลูกยางพาราการพิจารณาช่วงเวลที่เหมาะสมในการปลูกยางพารานั้น มีหลักการพิจารณาอยู่ว่า เมื่อปลูกแล้วก็ควรได้รับฝนต่อไปอีกสักประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ต้นยางแตกรากหรือตั้งตัวได้ทันก่อนที่ฝนจะหมด ดังนั้น การปลูกยางพาราในต้นฤดูฝน(ช่วงนี้) จึงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกว่าการปลูกปลายฤดูฝน เนื่องเพราะหากปลูกปลายฤดูฝน หากปีนั้น ๆ ฝนหยุดตกหรือทิ้งช่วงเร็วก่อนที่ต้นยางพาราจะตั้งตัวทัน ก็จะเข้าสู่หน้าแล้งหรือฤดูร้อนซึ่งอาจทำให้ต้นยางตายได้ 

ประเด็นการปลูกยางพารา สิ่งที่ไม่น่าจะกล่าวในที่นี้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับการปลูกยางในปัจจุบันนี้ซึ่งนิยมปลูกยางชำถุงกันมาก ก็คือ การปลูกยางทั้งถุง(ไม่ดึงถุงออก) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับการจ้างปลูกยาง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเหตุผลใดก็แล้วแต่ ดังนั้น  ก็ควรป้องกันเรื่องนี้เอาไว้ก่อน ด้วยการให้ผู้รับจ้างนำถุงที่ดึงมาจากหลุมปลูกเสียบไว้บนไม้ชะมบ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่่าย และเป็นผลดีต่อฝ่ายที่ 3 คือฝ่ายส่งเสริมการปลูกยาง ด้วยครับ!


<< Previous Page                    Next Page >>

 


4 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนา