ยางพาราวันนี้!

Live-rubber.com: บริการสาระและความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าว-ความเคลื่อนไหวจากสวนยาง ความเคลื่อนไหวจากสวนยาง ประโยชน์อีกมากมายของอีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี
ข่าว,ความเคลื่อนไหวจากสวนยางพารา

ประโยชน์อีกมากมายของอีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี

อีเมล พิมพ์ PDF

อีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ไอพีพี ทำให้ต้นยางพาราหลังผลัดใบ-ใบเพสลาดเร็วขึ้นอีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี ยังมีผลทำให้ต้นยางพาราหลังผลัดใบ-ผลิตใบใหม่-ใบเพสลาดเร็วขึ้น, ทำให้ลดปริมาณปุ๋ยบำรุงลงได้มาก, ป้องกันโรคราออยเดี่ยมในยางเล็ก, ทำให้กรีดยางได้บ่อยกว่าเดิมโดยไม่เสี่ยงกับอาการเปลือกแห้งหรือยางหน้าตาย, เป็นทางเลือกในการบำรุงต้นยางเล็กที่ปลูกอยู่ในสภาพดินที่เลวร้าย-ขาดความสมบูรณ์-น้ำท่วมขังบ่อย ๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้ได้ผลดีมาก ๆ ในการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชอีกหลากหลายชนิด อาทิ ปาล์มน้ำมัน, ข้าว, มันสำปะหลัง, ไม้ผล, ไม้ดอกไม้ประดับ, พริก, มะละกอ เป็นต้น

นอกจากว่า อีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี จะทำให้เปลือกยางนิ่ม, เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยาง, เพิ่มปริมาณน้ำยาง, ป้องกันและกำจัดโรคหน้ายาง และที่สำคัญ ยังช่วยฟื้นฟูอาการเปลือกแห้งหรือหน้ายางตายให้กลับมากรีดได้อีกอย่างไม่น่าเชื่อแล้ว อีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี ยังมีประโยชน์ต่อต้นยางและชาวสวนยางพาราอีกมากมาย ซึ่งในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทดลองก็จะขอวิเคราะห์ตามข้อมูลที่ศึกษาและประมวลตามพื้นฐานทางการเกษตรที่ได้สะสมมา ดังนี้

ผลจากการใช้อีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ทำให้ประหยัดปุ๋ยลงได้มากพอสมควรสำหรับสวนยางพาราที่ได้รับการฉีดพ่นอีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี มาก่อน เมื่อต้นยางพาราผลัดใบ ต้นยางจะผลิใบใหม่-ใบจะเพสลาดและกลายเป็นใบแก่ที่พร้อมจะทำการสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้น ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากโรคใบร่วงครั้งที่ 2 (หรือโรคราแป้ง หรือโรคออยเดี่ยม)ได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ชาวสวนยางที่ใช้อีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี บางคนเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับคำถามจากเจ้าของสวนยางข้างเคียงว่า "ใส่ปุ๋ยให้ยางเมื่อไหร่แล้วละ เห็นใบยางดูเขียวคล้ำไปทั้งสวน" แต่ในความเป็นจริงยังไม่ได้ใส่ ผลจากข้างต้น และผลผลิตที่ได้รับเพิ่มขึ้น ทำให้เชื่อได้เลยว่า เมื่อฉีดพ่นอีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี แล้ว จะสามารถลดปริมาณปุ๋ยบำรุง(ปุ๋ยเคมี)ลงได้อย่างน้อย ๆ ก็ประมาณร้อยละ 30 หรือ คิดเป็นเงิน ก็ประมาณ 400 บาทต่อไร่ต่อปี(จากราคาปุ๋ยเต็มสูตร 23 บาทต่อกิโลกรัม)

อีเรเซอร์-วัน ช่วยให้ต้นยางต้านทานโรคได้ดีขึ้นสำหรับต้นยางเล็ก ๆ อายุ 1-2 ปี(ขนาดที่พอจะฉีดพ่นถึง)ยามเข้าสู่หน้าฝนอย่างเช่นช่วงนี้(ปีนี้ฝนมาเร็ว) หลังจากฝนตกสัก 2-3 ครั้งใน 2-3 วัน ต้นยางเล็กที่กำลังแตกยอดอ่อน ก็มักจะโดนเชื้อรา(หรือโรคราแป้ง หรือโรคออยเดี่ยม)เข้าทำลาย ทำให้ใบอ่อนไม่คลี่หรือขยายแผ่นใบออกแต่กลับหงิกงอ เน่า และร่วงหล่นเหลือแต่ก้านใบ และต่อมาก้านใบก็จะหลุดไป จนเหลือแต่ลำต้นและยอดที่ไร้ใบ ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ การสังเคราะห์แสงเพื่อจะสร้างอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้นยางก็ไม่เกิด ทำให้ต้นยางเล็กชะงักการเจริญเติบโต และในกรณีแบบนี้ ชาวสวนยางเองก็จะรู้ดีว่า ต้นยางต้องใช้เวลานานพอควรกว่าจะสร้างใบใหม่มาได้อีกรอบ (บางต้นโชคร้ายก็จะตายจากยอดลงมาก็มีเช่นกัน) ปัญหานี้สามารถป้องกันได้โดยทำการฉีดพ่นอีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี ในบริเวณพุ่มใบส่วนฉัตรยอดหรือฉัตรบน ๆ ประมาณ 7-10 วันต่อครั้งตั้งแต่ก่อนฝนจะตกสักประมาณ 2 สัปดาห์ ไปจนหมดช่วงเวลาที่ต้องเสี่ยงกับโรคนี้

สำหรับประเด็นของการทำให้ชาวสวนยางพาราสามารถกรีดยางได้บ่อยขึ้นโดยไม่เสี่ยงต่ออาการเปลือกแห้งหรือยางหน้าตาย ก็เป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกัน ในเมื่อสารอินทรีย์ที่ชื่อ "พาร์ทเวย์ ไอพีพี" สามารถให้สารตั้งต้นในการผลิตน้ำยางได้อย่างพอเพียง ต้นยางจึงไม่ต้องใช้พลังงานจากการสังเคราะห์แสงมาเพื่อผลิตสารตั้งต้นในการผลิตน้ำยางมากนัก(นำไปบำรุงด้านอื่นแทน)ก็สามารถที่จะมีสารตั้งต้นหรือวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางได้อย่างต่อเนื่อง นั่นเอง

สารอินทรีย์พาร์ทเวย์ ไอพีพี นอกจากว่า จะให้สารตั้งต้นแก่ต้นยางพาราเพื่อนำไปสร้างสารสะสมน้ำยางแล้ว พืชอื่น ๆ ก็ยังนำไปสร้างสารสะสมประเภทต่าง ๆ ได้ดี เช่น สร้างสารสะสมน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน, ถั่วเหลือง หรือสร้างสารสะสมแป้งสำหรับ มันสำปะหลัง, เผือก, มันเทศ และมันฝรั่ง หรือสร้างสารสะสมน้ำตาลสำหรับ ไม้ผล, อ้อย, แตงโม นอกจากนี้ก็ยังมีคุณประโยชน์ในการช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช ไม่ว่าจะเป็น ลำต้น,ใบ และผล ช่วยให้ดอกแข็งแรงและสมบูรณ์  ช่วยให้ขั้วดอกขั้วผลเหนียว  ลดการหลุดร่วง ช่วยเพิ่มการติดดอกออกผล  โดยกระตุ้นเกสรตัวผู้ให้งอกไปผสมกับใข่ในเกสรตัวเมียได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยการเพิ่มขนาดของผล ลดปัญหาผลแตก และช่วยให้ผลไม้มีรสชาติดี  หวาน กรอบ เนื้อแน่น ช่วยเพิ่มพลังงานช่วงที่พืชมีสภาพไม่สมบูรณ์ อาทิ หลังการเก็บเกี่ยว, ถูกโรคคุกคาม  ฯลฯ ช่วยเพิ่มพลังงานช่วงที่พืชมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม อาทิ  เจอสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้งหรือหนาวจัด เป็นต้น ดังนั้น หากเกษตรกรมี อีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี อยู่แล้ว ก็ยังสามารถนำไปใช้กับพืชอื่น ๆ ได้อีก ตามช่วงระยะเวลา, อัตรา และวิธีการใช้ ดังนี้

  1. ปาล์มน้ำมัน  ก่อนระยะให้ผลผลิตเล็กน้อย ให้ฉีดพ่นบริเวณกาบใบ ทุก  10-15 วัน ในอัตรา  20  ซีซี.  ต่อน้ำ  20  ลิตร (1 : 1000) เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทะลายปาล์ม, ลดการหลุดร่วงของผล, เพิ่มปริมาณการสะสมน้ำมันในผลปาล์ม, เพิ่มน้ำหนักให้กับทะลายปาล์ม  และทำให้ผลปาล์มมีขนาดใหญ่และมีสีสดสวยขึ้น (อาจไม่ต้องใช้ อีเรเซอร์-วัน)
  2. มันสำปะหลัง หลังจากปลูก 2 เดือนครึ่ง เพื่อเร่งการสะสมแป้งและน้ำตาลในหัวมัน เพิ่มขนาดของหัว ให้ฉีดพ่นทุก 7 – 15 วัน  ในอัตรา  20  ซีซี. ต่อน้ำ  20  ลิตร
  3. ไม้ดอกไม้ประดับ ฉีดพ่นได้ทุกระยะ ทุก ๆ  7 – 10 วัน  ในอัตรา  10 – 20  ซีซี. ต่อน้ำ  20  ลิตร
  4. ไม้ผล   เริ่มฉีดพ่นเมื่อเริ่มใกล้ระยะผลิดอก จนถึงก่อนดอกบาน 1-2  ครั้ง   หลังกลีบดอกร่วงหรือเริ่มติดผลเล็ก ๆ อีก 1 – 2  ครั้ง  และช่วง 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวให้ฉีดพ่น อีก  2 – 3 ครั้ง  อัตรา  20 ซีซี. ต่อน้ำ  20  ลิตร (1 : 1000)
  5. พืชผักกินใบ เริ่มฉีดพ่นหลังจากย้ายกล้าไปปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ทุก 7 – 10 วัน  ในอัตรา  10  ซีซี. ต่อน้ำ  20  ลิตร (1 : 2000)
  6. พืชผักกินผล เริ่มฉีดพ่นหลังระยะตั้งตัวหรือก่อนระยะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว ทุก 7 – 10 วัน อัตรา  10 – 20   ซีซี. ต่อน้ำ  20  ลิตร
  7. พืชผักกินหัว เริ่มฉีดพ่นเมื่อถึงระยะจะลงหัวจนถึงเก็บเกี่ยว  ทุก 7-10  วัน  อัตรา  20 ซีซี. ต่อน้ำ 20   ลิตร (1 : 1000)

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการลงทุนซื้อ อีเรเซอร์-วัน+พาร์ทเวย์ ไอพีพี มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถใช้ได้ดีมาก ๆ กับพืชเกือบทุกชนิดก็ว่าได้
ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ อีเรเซอร์-วัน+พาร์เวย์ เพิ่มเติมได้ในกระดานสนทนายางพาราวันนี้


<< Previous Page                    Next Page >>

 


4 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนา