ยางพาราวันนี้!

Live-rubber.com: บริการสาระและความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home การจัดการสวนยางพารา โรคและแมลงศัตรูยางพารา

โรคและแมลงศัตรูยางพารา


เนื่องจากยางพาราเป็นพืชที่มีอายุยาวนานมาก หากได้รับการบำรุงรักษาดูแลเป็นอย่างดี สวนยางพาราก็อาจมีอายุถึง 30-35 ปี ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกโรคหรือแมลงศัตรูยางพาราเข้าทำลายบ้าง ซึ่งอาจเป็นที่ใบ, กิ่งก้านหรือลำต้น และที่ราก นอกจากนี้ ต้นยางพาราอาจแสดงอากาผิดปกติอันเนื่องมากจากสภาพแวดล้อมก็ได้เช่นกัน เช่น สภาพที่ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ, ความชื้นในดินไม่เหมาะสม หรือจากการโดนสารเคมีบางอย่าง เป็นต้น
โรคยางพาราส่วนใหญ่ มักไม่มีความรุนแรงมากพอที่จะทำให้ต้นยางตายได้ แต่จะทำให้ผลผลิตลดลงบ้าง อาจมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค, แหล่งปลูก, พันธุ์ยาง และสภาพอากาศในแต่ละปี  กระนั้น โรคหรือแมลงศัตรูยางพาราที่เข้าทำลายระบบราก ก็อาจทำให้ต้นยางพาราตายนับสิบ ๆ ต้น/ไร่ ได้เช่นกัน การรู้จักโรคและแมลงศัตรูยางพารา และสามารถกำจัดได้ในระยะเริ่มแรก ก็จะเป็นการลดต้นทุนในการทำสวนยางพาราให้ต่ำลงนั่นเอง จึงขอกล่าวถึง โรคและแมลงศัตรูยาง ตามตำแหน่งของต้นยางที่เกิดโรค ดังนี้